Vänförening

Bli medlem i Rönnells Vänner

Under våren 2008 bildades den ideella föreningen Rönnells Vänner på tillskyndan av några trogna antikvariatsbesökare. Föreningens syfte är att stödja de olika sidoverksamheter som vuxit upp med antikvariatet som bas.

Medlemskap i vänföreningen kostar 250 kr för enskilda under 2018. Tillkommande medlemmar i samma hushåll betalar 150 kr. Medlemskap för företag och institutioner kostar 5 000 kr.

Som medlem i föreningen erhåller man frikostiga rabatter:

  • 20 % på alla köp i butiken (med en maximal rabatt på 1000 kr per köptillfälle)
  • 10 % på alla köp via nätet

Som medlem erhåller man även fritt inträde eller inträde till rabatterat pris till alla evenemang i vänföreningens regi.

Medlemsavgiften betalas till PlusGiro 46 71 39-2.

Glöm inte att ange din adress och gärna en e-postadress dit föreningen kan sända information.

 

Vänföreningens hemsida finns här