UTGIVNING

Kriget – anteckningar och bilder

Till all utgivning

Kriget – anteckningar och bilder

Carl Henrik Svenstedt

95 sidor. sidor

Häftad. ISBN 978-91-977041-3-7

Utgivningsår: 2008

Pris: 90 kr

Grafisk form: Fredrik Svensson

Carl Henrik Svenstedts debutroman Kriget (1965) sålde slut och trycktes upp i ny upplaga inom loppet av en vecka efter utgivningen. Boken fick ett mycket fint mottagande med förstadagsrecensioner i de nordiska dagstidningarna. I Dagens Nyheter lyfte Olof Lagercrantz fram författaren som en av de intressantaste debutanterna på flera år.

Efter att även andra upplagan försvunnit ur handeln har boken länge varit efterfrågad antikvariskt. Rönnells Antikvariat ger nu i samarbete med SouthernSweden.se ut en tredje upplaga med aktualiserat efterord av författaren.

På glasklar, ironisk prosa noterar en anonym krönikeskrivare förloppet av ett jättelikt krig, dess lägen och skådeplatser. Det handlar om ett sant ”världskrig”, det går genom alla tider och över alla länder, fört av någon fornindisk furste som bygger sitt gränslösa imperium. Scenen växlar hela tiden, kriget sprider sig till skogstrakter, arktiska områden, sumpmarker och hav, samtidigt som också tidsåldrarna förändras med nästan omärkliga förskjutningar.

Med detaljklar anakronism införs hela tiden nya drag i krigföringen: förstörelsevapnen blir alltmer komplicerade, sällsamma luftfarkoster bekämpar varandra över slagfälten, och väldiga underjordiska anläggningr utvidgar kriget i alla riktningar så att det till sist uppfyller alla platser och tider.

”Kriget… (skrev baksidesförfattaren 1965) är en anonym krönikeskrivares uppteckningar från ett gigantiskt system av fältslag, från dess lägen och skådeplatser. Med detaljklar anakronism, som kan föra tankarna till surrealismen, inför författaren hela tiden nya drag i sin berättelse så att kriget ständigt utvidgas i alla riktningar och till sist uppfyller alla platser och tider”.

Carl Henrik Svenstedt, född 1937 i Motala, har publicerat femton böcker sedan debuten 1965 och gjort ett trettiotal filmer. Professor i art and technology och den svenska utposten för E.A.T. Experiments in Art & Technology. Har tidigare på Rönnells Antikvariat givit ut Sprängskiss (2007)

Till all utgivning