UTGIVNING

Carl von Mecklenburgs förvillelse

Till all utgivning

Carl von Mecklenburgs förvillelse

Hans Blomqvist

56 sidor. sidor

Häftad. ISBN 978-91-977955-0-0

Utgivningsår: 2008

Pris: 125 kr

Uppsalastudenten Carl von Mecklenburgs liv gick snett redan efter några terminer vid universitetet. De sedlighetsbrott han begick år 1882 har uppmärksammats i tidigare forskning.

I en kort sammanfattande text skisseras nu också hans härkomst och uppväxt i en extrem överklassmiljö. Carls felsteg var en av flera tragedier som skulle drabba hans familj. Inte heller mötet mellan tysk och svensk kultur på föräldrarnas gods Ljung i Östergötland utföll till släkten von Mecklenburgs fördel.

Avsikten med denna skrift är att belysa ett levnadsöde i det oskarianska Sverige – inte att moralisera över unge Carls förvillelse under uppsaliensisk våryra.

Till all utgivning