ANNAT

Radikala bokstöd

Till alla varor

250 kr

De som kan stödja dina böcker är Michel Foucault, Judith Butler, Rosa Luxemburg, Angela Davis, Marcel Proust, Slavoj Žižek, Gilles Deleuze, Gayatri Chakravorty Spivak, Frantz Fanon, Antonio Gramsci.

Dessa Radical Stands är ihopsnickrade av Jan Landqvist och producerade av Aspuddens Bokhandel / Tankekraft Förlag.