ANNAT

Författar-bokstöd

Till alla varor

300 kr

De som kan stödja dina böcker är bl.a. Strindberg, Hemingway, Bellman, Taube, Kafka, Danielsson, Shakespeare, Södergran, Tranströmer, Lindgren, Dagerman, Freud, Woolf, Söderberg, Boye, Lidman, Aspenström, Foucault, Butler, Luxemburg, Davis, Proust, Žižek, Deleuze, Spivak, Fanon.