EVENEMANG

Utställning 25 oktober till 10 november: Allan Friis – Kontroll. Samhällskritiska bilder och litteratur från 1968-1980

Till alla evenemang

torsdag 25 oktober

Allan Friis (f. 1931) har varit verksam som konstnär sedan 40-talet, men i slutet av 60-talet började hans bilder få ett mer samhällskritiskt innehåll.

1974 gjorde han en utställning för Lunds Konsthall under rubriken ”Vi sitter i samma båt”. Utställningen blev mycket uppmärksammad, inte minst tack vare att en medlem av konsthallsnämnden ville plocka bort en av Friis bilder, av oklar politisk anledning. Kritikermottagandet var blandat; en och annan var inte beredd på den kraft som finns i Friis bildspråk, och framför allt inte på det faktum att han tog så tydlig ställning och i klartext framförde sina åsikter. Förnumstiga uttalanden om ”övertydlighet” och liknande syntes här och var i den borgerliga pressen, men enligt Friis kan man i den här sortens ”konstnärliga yttranden” inte vara tydlig nog. Utställningen visades även bl.a. på Göteborgs konsthall och Kulturhuset i Stockholm.
1977 ställdes Friis serie ”Människor i Rosengård” ut på Malmö Konsthall. Det var i stadsdelens köpcentrum som Friis fann sina huvudsakliga motiv. Det som skilde den här serien från den tidigare var att människor och miljö skildrades i en specifik identifierbar historisk och kulturell kontext. Utställningen blev en publik framgång och beskrevs som följer; ”För en gångs skull fick nu en konsthallspublik se en konst som inte bara var begriplig med ett direkt tilltal, utan även framförde uttalanden i politiska och sociala sammanhang och som var oundvikliga att ta ställning till. Genom detta fick konsthallen en helt ny publik som tidigare upplevt konsthallar som esoteriska finrum”. Delar ur ”Vi sitter i samma båt” och ”Människor i Rosengård” ställdes ut 1979-80 på ”Nutida svenskt måleri” som visades i Moskva, Riga, Tallin och Leningrad.

Välkomna!

I samarbete med Rönnells Vänner, Studiefrämjandet och Humlegården fastigheter.