EVENEMANG

Transit of Venus: Elever på Konstskolan Stockholm ställer ut Fanzines

Till alla evenemang

fredag 16 februari

17-19

Fri entré, ingen föranmälan krävs.

Transit of Venus är ett interdisciplinärt projekt mellan studerande på utbildningen Konstnärligt Projekt på Konstskolan Stockholm. Dom studerande kommer från olika konstnärliga fält som dans, scenkonst, frikonst, konsthantverk och formgivning. Genom genreöverskridande samarbeten har dom studerande utforskat begreppen tid, rymd och rörelse.

Vad är tid och hur förhåller vi oss till den idag? Hur påverkas vi av en ökad social och ekonomisk acceleration med ett ständigt krav på tillväxt där tiden vi har till förfogande upplevs gå i överljushastighet medan sakerna vi har att fylla den med bara växer sekund för sekund. Hur ser vårat förhållande till tid ut i relation till begreppen rum, rymd och rörelse i en globaliserad och digitaliserad värld?

Utgångspunkt för projektet har varit Stockholms Gamla Observatorium. En plats med en historia av forskning kring tid, rymd och klimat. Vid Stockholms Gamla Observatorium finns Sveriges nollmeridian som var utgångspunkten för standardiseringen av tid i Sverige. Vid Observatoriet började man göra mätningar av temperaturen 1756 och har gjort så fram till idag. Med 250 års mätningar är det den längsta uppmätta temperaturslingan i världen, vilket ger en unik förståelse för klimatets förändringar under antropocen.

1769 sker en så kallad Venuspassage, ett fenomen där planeten Venus passerar i en rörelse framför solen, fenomenet observerades och studerades bland annat från observatoriet i Stockholm och gjorde att man senare fick förståelse för avstånden mellan planeterna, solsystemets storlek och i och med detta även ett nytt tidsbegrepp.

Med platsen som utgångspunkt samt texterna Time and Free will av den franske filosofen Henri Bergson och Social Acceleration – A New Theory of Modernity av den tyske sociologen Hartmut Rosa har dom studerande genom diskussioner, seminarier och workshops materialiserat sina tankar i form av sju unika fanzines.

 

I samarbete med Konstskolan Stockholm, Rönnells Vänner, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.