EVENEMANG

Text-ljudpionjären Lars Gunnar Bodin

Till alla evenemang

lördag 7 december

14

Text-ljudpionjären Lars Gunnar Bodin framför text-ljudverk live och samtalar med multikonstnären och förläggaren Leif Elggren.

Lars-Gunnar Bodin (1935) har framträtt i flera konstnärsroller bl.a. inom ljud- och intermediakonst, vilket även inbegriper skapande av dikter. Bodin kom tidigt i kontakt med de poeter som debuterade under början av 1960-talet och som förknippades med den konkreta poesin, poeter som Bengt Emil Johnson, Åke Hodell, Jarl Hammarberg-Åkesson, Leif Nylén, m.fl. Enligt Bodin är den konkreta poesin med dess speciella uttrycksmedel och estetik fortfarande en mycket levande och utvecklingsbar konstform. Han ser sig gärna som en traditionalist inom detta konstområde. Diktens ljudliga aspekter fick i många fall en alltmer framskjuten funktion inom den konkreta poesin, vilket resulterade i en särskild kategori, ljud-poesin (Sound Poetry, Poesie Sonore, Lautgedichte, etc.). I Sverige företräddes denna inriktning särskilt av Ilmar Laaban och Åke Hodell. Denna dimension i diktskapandet är också av största betydelse för Bodins textkomponerande. Andra typiska egenskaper hos den konkreta poesin är att den vanligtvis saknar någon form av introspektion eller andra centrallyriska utsvävningar, något som är ett kännetecken även för Bodins diktning. Ordet ”jag” förekommer ytterst sällan i Bodins poesi och då endast i direkt anföring i tredje person.

Under mitten av 1960-talet uppstod ett uttalat intresse bland flera svenska poeter för att skapa en poesi direkt för radiomediet. Särskilt Bengt Emil Johnson och Åke Hodell har gjort viktiga insatser för framväxten av en mediaegen ”radiokonst” där poesin hade en framträdande plats. Även internationellt sett började flera poeter att arbeta på liknande sätt med radiomediet. En samlande genrebenämning för dessa former kändes alltmer angelägen och 1967 myntade Bodin och Johnson begreppet ”Text-ljud kompositioner” för denna typ av verk – ett begrepp som fick ett visst internationellt gensvar, särskilt i Nordamerika. Bodin har i hög grad arbetat inom denna konstform med flera verk både i mindre och större format som t.ex. ”Bobb-livsföreståndaren” (1997) och ”Liptons äventyr” (2002). Senare har Bodin även skapat text-ljudkompositioner som framförs live.

Varmt välkomna!

I samarbete med Firework Edition, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet och Humlegården Fastigheter.