EVENEMANG

Teaterkväll på Rönnells

Till alla evenemang

tisdag 16 oktober

18:30-21

Teater- och dansvetenskapliga föreningen (TDVF) arrangerar i samarbete med Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga skrifter (STUTS) en teaterkväll med föredrag och bokrelease av teaterlitteratur.

Magnus Blomkvist, knuten till Statens musikhistoriska samlingar, kommer att berätta om Taggen-revyerna som gavs under krigsåren på 1940-talet. Taggen-revyerna var en plantskola för många dansare och skådespelare som sedermera blev en del av den svenska teater- och danseliten. Ni kommer att häpna över vilka namnkunniga teaterpersoner som debuterade här. Bland annat gjorde Berit Cullberg koreografin till dansnumret ”De sju dödssynderna”.

Taggen-revyerna var som en tidning där musik, dans och teater – både högt och lågt blandades friskt. Magnus Blomkvist kommer att redovisa ett rikt arkivmaterial och musiknummer ur revyerna kommer att framföras.

Professor Willmar Sauter kommer att presentera en ny bok om Drottningsholmsteatern.

Det blir också release av boken ”Development of Organizational Theatre Systems in Europe” samt presentation av några aktuella böcker från STUTS.

Evenemanget är öppet för alla intresserade och det bjuds på vin och andra förfriskningar samt tillfälle till mingel och bokinköp.

 

I samarbete med Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.