EVENEMANG

Släppfest för David Väyrynens poesidebut Marken

Till alla evenemang

lördag 2 september

14-16

Sara Parkman uppträder med sin tolkning av Väyrynens Hemvändarvisan.

Jag är nästan aldrig i Stockholm. Det kan bero på att jag knappt känner någon där. Hur kan man inte känna någon i en stad där en tiondel av landets befolkning bor? Jag vet inte. Kanske för att jag nästan aldrig är där. Kanske blir det ändring på det nu.

Fast nu kommer jag till Stockholm för att lansera en bok som inte ens tycker om städer. Kan det verkligen vara lönt? Jag vet inte. Kanhända finns det folk där som också är tveksamt inställda till om det är så bra att vi fortsätter leva som vi lever: allt längre bort från skogen och allt högre upp från marken.

Oavsett vad en tycker om sakernas tillstånd, kan en nog trivas med att lyssna på andra perspektiv emellanåt. Marken skall nog kunna sköta om det, åtminstone under en eftermiddag i september.

/David

Poeten David Väyrynens debut Marken handlar om Malmfälten. Här är två stora folkrörelser fortfarande en del av kulturen och mentaliteten: den inomkyrkliga laestadianska väckelsen och den socialistiska arbetarrörelsen. Med blandade metoder såsom fri och bunden vers, prosa, sånger, predikningar, dokument, nekrologer och listor, skildrar Marken hur människorna håller fast vid värden om solidaritet, arbetsiver och ödmjukhet, i tider då röster hörs påstå att kollektiva värden är föråldrade. Marken berättar också om Malmfälten som region, hur den som periferi väljer att förhålla sig till centrum och vad som händer när den delvis vänder moderniteten ryggen.

Under eftermiddagen får vi höra Markens texter läsas av David samt tolkas av Sara Parkman.

I samarbete med: Teg Publishing, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Stockholms stad och Kulturrådet.