EVENEMANG

Seminarium om Klara Johansons dagböcker

Till alla evenemang

lördag 29 oktober

14-16

Fri entré, ingen föranmälan krävs

Ingrid Svensson och Mona Vincent samtalar om Klara Johansons dagböcker. Iréne Lindh läser.

 

Klara Johanson, K.J., var litteraturkritiker, essäist, översättare, introduktör men också stridbar rösträttsentusiast och kvinnosakskvinna som levde öppet lesbiskt. År 1912 påbörjade hon dagboken, som hon förde livet ut och som nu utges i sin helhet. Genom dagboksanteckningarna får vi insyn i tiden före första världskriget till och med åren efter andra världskriget, speglat genom K.J.:s temperament. Här samsas litterära, filosofiska betraktelser och dagspolitiska kommentarer med naturbeskrivningar och inblickar i de stockholmska kulturkretsarna.

Vass analytiker, briljant stilist, bitsk humorist – det är några av K.J.:s kvaliteter som gör att hennes litteraturkritik fortfarande är synnerligen läsvärd och som ger henne en ledande position i kritikhistorien. Hennes associativa essäistik, som har sin bas i djup bildning och fördomsfrihet, är levande, uppfordrande läsning. Texterna som vittnar om självständigt engagemang i kvinnosaken fungerar än idag som ögonöppnare.

Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia utger Klara Johansons dagböcker i två volymer. Denna andra och avslutande del omfattar åren 1926–1948.

 

3.12.28

Allra festligaste vinteruvertyr! Fönstervyn på morgonen mjölkvit, nästan opak. Mellan Valhallavägens svarta lindar låg töcknet lätt och ljust och tycktes liksom vidga alléerna. På vidderna, som över Karlaplan och Djurgårdsbron, skiftade det glatt i pärlemor.

14.11.37

Lysande söndagsmorgon. Vi drev ut till Karlberg på gator alldeles nya för mig. På parkträdens grenar hade snökonturerna frusit fast och de stod som blommande körsbärsträd mot det blå. Där solen sken rakt genom en krona såg det ut som spunnet glas.

17.1.27.

De litteraturhistoriska periodindelningarna är på det hela taget inte just värdefullare än den gamla grammatiska interpunktion som alltjämt aningslöst brukas av våra skribenter. Det är alltihop uppfunnet för skolbruk och bör slopas eller från grunden rekonstrueras av envar som har vuxit ifrån den trånga pulpeten.

31.1.27.

Varit på K.B. och skaffat fram Fredrikas härom året förvärvade skrivböcker. Hann inte göra mycket åt dem på grund av hotande lunchtid men erfor elektriska ilningar av forskarlust.

20.12.30.

Då jag i dag händelsevis minns det, kanske för sista gången, vill jag uppteckna de fyra lyten jag fullkomligt sannfärdigt uppgav i den famösa folkräkningsinkvisitionen: agorafobi, bibliomani, insomnia och intelligens.

 

Både del 1 och 2 av Klara Johansons dagböcker kommer att finnas till försäljning till specialpris.

 

I samarbete med Kungl. samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Rönnells Vänner, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.