EVENEMANG

Samtal om Sokrates

Till alla evenemang

tisdag 14 november

17-19

Fri entré, ingen föranmälan krävs.

SOKRATES är lika undanglidande som han är välkänd. Han delar hela filosofihistorien i ett före och ett efter, men efterlämnade själv inga skrifter. Vi känner honom uteslutande via andras texter, framför allt Platons dialoger. I dem spelar Sokrates vanligen den filosofiska huvudrollen, och han betraktas därför ofta som bara ett språkrör för Platons egen filosofi. Men läser vi Platon uppmärksamt framträder en motsägelsefull och mångtydig gestalt som inte på ett självklart sätt ger röst åt någon platonism.

I den nyskrivna boken Sokrates: filosofens skepnader tecknar Charlotta Weigelt en bild av just den gestalten. Eller snarare: flera bilder. Weigelt gör en färd genom Platons dialoger och upptäcker en politiskt engagerad outsider, en sanningssökande ordvrängare och en omdömesgill dåre. Sokrates statsmannen, Sokrates sofisten och Sokrates galningen – filosofen visar sig uppträda i många skepnader. Och kanske finns i detta en nyckel till den filosofiska verksamheten som sådan. Filosofens omsorg om livet här och nu innebär, tycks det, allt annat än ett lugnt och stillsamt begrundande av en oföränderlig idévärld. I fallet Sokrates står allt på spel.

Charlotta Weigelt är professor i filosofi vid Södertörns högskola och fokuserar särskilt på antik grekisk filosofi. Hon har översatt flera verk av Aristoteles till svenska, senast Nikomachiska etiken.

Hon samtalar om boken med filosofiprofessorn Hans Ruin.

Välkomna!

 

Sokrates: filosofens skepnader ges ut på Bokförlaget Faethon i skriftserien Moly.

 

I samarbete med Faethon, Rönnells Vänner, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter