EVENEMANG

Samtal om Martin Heidegger

Till alla evenemang

tisdag 14 maj

18:30

Samtal om Martin Heidegger med anledning av Hans Ruins nya bok Frihet, ändlighet, historicitet. Essäer om Heideggers filosofi. (Ersatz)

Medverkande: Hans Ruin och Marcia Sá Cavalcante Schuback.

Den tyske filosofen Martin Heidegger (1889–1976) har på ett genomgripande sätt påverkat det filosofiska tänkandets utveckling. Som ung karismatisk föreläsare efter första världskriget drog han till sig elever som Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt och Herbert Marcuse. Hans Vara och tid från 1927 ses av många som nittonhundratalets enskilt viktigaste filosofiska verk. Idag läses och uttolkas han över hela världen. Om ingen annan modern filosof har det skrivits och stridits så mycket som Heidegger, vars liv och filosofi är en outsinlig källa till diskussioner. I denna bok har Hans Ruin samlat essäer och artiklar från två decenniers arbete med Heideggers tänkande. Tematiskt spänner de över hela hans verk. I centrum står frågan om människans ändlighet, vad det betyder för tänkandets och sanningens möjlighet att vi är tidsliga och historiska varelser. I grund och botten handlar det om att finna en ny formulering av människan som öde och frihet i ett.

Boken säljs till specialpris!

Varmt välkomna!

I samarbete med Ersatz, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet och Humlegården Fastigheter.