EVENEMANG

Samtal om Gunvor Hofmo och Ruth Maier

Till alla evenemang

lördag 9 februari

14-16

På scen: Jan Erik Vold och Staffan Söderblom

Gunvor Hofmos diktning berättar om ensamhet, men också om en stark inre värme, om längtan efter ett sammanhang, efter närhet till andra människor. Där finns återgivande av mystiska och religiösa upplevelser, där finns gåtfulla visioner, ibland vackra och lockande, andra gånger skrämmande, närgångna och hotfulla.

Gunvor Hofmo räknas allmänt som en av de viktigaste representanterna för nittonhundratalets nordiska poesi. Alltid sin egen, men hela tiden öppen för nya läsarter och tolkningar. Det är knappast förvånande att hennes lyrik har haft stort inflytande på efterkommande poeter, i hemlandet Norge förstås, men också i Sverige. Hon förkommer också i den postumt utgivna Ruth Maiers dagbok, som skildrar Ruths och Gunvors förälskelse i andra världskrigets och Förintelsens skugga.

Jag glömmer ingen
också smärtan stryker
längs en bruten kvist
jag glömmer ingen
om jag kysser dig.

Jag glömmer ingen är en efterlängtad volym av hennes dikter, i urval och i tolkning av poeterna Eva Runefelt och Staffan Söderblom. Dikterna presenteras även i ett nyskrivet efterord av poeten Elise Ingvarsson.

Både Gunvor Hofmos valda dikter och Ruth Maiers dagbok kommer att finnas till försäljning till specialpris.

Varmt välkomna!

 

I samarbete med Norstedts, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.