EVENEMANG

Samtal om Fernando Pessoas Mitt hjärta är lite större än hela universum

Till alla evenemang

torsdag 3 november

17-19

Fri entré, ingen föranmälan krävs.

I samband med att Fernando Pessoas Mitt hjärta är lite större än hela universum nu släpps får Rönnells besök av författaren och essäisten Henrik Nilsson, som stått för översättningen och urvalet i volymen, samt bokens redaktör Adam Persson för ett samtal om kontrasterna i Pessoas liv, om det invecklade system av röster som författarskapet består av, och om poesin förstås.

Samtalet börjar 17:15

 

För första gången på över trettio år samlas Fernando Pessoas viktigaste röster Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis och Bernardo Soares på svenska i en och samma bok. Urvalet i antologin rymmer dikter och prosafragment som på ett brett och varierat sätt knyter an till resan och rörelsen – ett återkommande tema i många av Pessoas efterlämnade skrifter. Samtidigt som hans vuxna liv var begränsat i geografin, stod han ständigt i begrepp att ge sig ut i världen med hjälp av språket och fantasin.

Ibland möter vi ett diktjag som blickar mot horisonten från en kaj vid Tejofloden, ibland befinner vi oss på ett fartyg ute till havs, eller ombord på en spårvagn i Lissabon. Andra texter problematiserar resan och rörelsen, vilket blottlägger spänningen inte bara mellan Pessoas eget liv och hans verk, utan också mellan hans olika författarjag – som vart och ett reser på sitt eget sätt, eller väljer att stanna hemma.

För urval, inledning och tolkningar står författaren och essäisten Henrik Nilsson. En lång rad av dikterna har aldrig tidigare översatts till svenska.

 

Fernando Pessoa föddes i Lissabon 1888. Efter några uppväxtår i Sydafrika slog han sig åter ner i den portugisiska huvudstad som skulle bli så förknippad med hans liv och författarskap. Som knappast någon annan författare i världslitteraturen utvecklade han ett intrikat system av så kallade heteronymer; fiktiva röster för vilka han uppfann både verk och livsöden. När han gick bort 1935 var stora delar av författarskapet ännu okänt och outgivet. Idag räknas Pessoa som en av de verkligt stora i den europeiska 1900-talslitteraturen.

 

 

I samarbete med Bokförlaget h.ström – Text & Kultur, Rönnells Vänner, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.