EVENEMANG

Samtal om Anders Olssons nya bok ”Tankar om läsning”

Till alla evenemang

tisdag 14 april

18-20

Samtal om Anders Olssons nya bokTankar om läsning 
mellan författaren själv och filosofen Hans Ruin.

Vad är läsning? Vad gör vi egentligen när vi läser och vilka är villkoren för läsning? Läsning är en akt av självglömska där vi blir delaktiga i andra världar. Min bok handlar om läsningens villkor, dess behov av tid, plats och minne. Dessa villkor kan för många synas självklara men är det inte längre. Tiden räcker inte till, rummet är överfullt och glömskan breder ut sig. Jag vill med hjälp av Marcel Proust och samtida tänkare visa hur läsningens erfarenhet kan återskapa förlorade förbindelser mellan tiden, rummet och det kulturella minnet.
Anders Olsson