EVENEMANG

RÖNNELLS VÄNNER inbjuder till medlemskväll

Till alla evenemang

tisdag 18 oktober

18-21

Tryckfrihetsförordningen – bakgrund och betydelse

För 250 år sedan tillkom Tryckfrihetsförordningen. Därmed upphörde förhandscensuren och Sverige blev det första land i världen där friheten att uttrycka sig i tal och skrift blev en rättighet skyddad i lag.

Detta uppmärksammar Rönnells Vänner genom en temakväll med två ledande experter. Jonas Nordin, docent i historia och verksam vid Kungliga biblioteket, inleder kvällen med att ge en historisk tillbakablick och därefter talar Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, om dagens situation. Sedan följer ett samtal dem emellan och en diskussion med publiken.

Är Du inte medlem i vänföreningen? Bli det nu eller när Du kommer till antikvariatet den 18 oktober. Rullande medlemskap tillämpas, dvs. blir Du medlem i oktober gäller medlemskapet t.o.m. oktober året därpå.

Medlemskap i vänföreningen kostar 250 kronor/år för enskilda. Tillkommande medlemmar i samma hushåll betalar 150 kronor/år. Företag och institutioner betalar 5000 kronor/år.

Som medlem får Du 20 % rabatt vid inköp i antikvariatet och 10% vid nätköp.Du erhåller även fritt inträde eller inträde till rabatterat pris på alla evenemang i vänföreningens regi. Och framför allt – som medlem bidrar Du till att hålla den litterära miljön levande! Medlemsavgiften betalas till PlusGiro 467139-2
Kontakt: info@ronnellsvanner.se  www.ronnellsvanner.se

Varmt välkomna!