EVENEMANG

Releasefest för Marie Lundquists nya bok

Till alla evenemang

onsdag 25 januari

19-21

RELEASEFEST och UPPLÄSNING av Marie Lundquists nya bok:
DIKTEN ÄR TANKEN SOM FAR GENOM HJÄRTAT OCH SPRÄNGER DET (Albert Bonniers förlag).

I små stycken, ofta bara en rad, söker Marie Lundquist efter diktens väsen – ömsom självsäkert, ömsom trevande. Ikonens enkelhet vrängs till stor rymd, fint utmejslade detaljer byts i svindlande perspektiv. Med aforismens täthet växer en särpräglad bildvärld fram, där paradoxala, våldsamma eller hoppfulla utsagor prövar vad dikten är eller vad den gör. En motvillig poetik.

FÖRPOET: Etienne Glaser som läser ur ”Långsam musik” (10TAL Bok 2010). Ett urval av Jon Fosses dikter i Marie Lundquists översättning.

PIANIST: Eva Sidén som spelar verk av Beethoven, Kurtag och Sidén.

VARMT VÄLKOMNA!

Fritt inträde.

Albert Bonniers förlag bjuder på vin och snacks!

I samarbete med Albert Bonniers förlag, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Stockholms stad, Kulturrådet och Humlegården Fastigheter.