EVENEMANG

Releasefest för antologin Musikens frihet och begränsning, 16 variationer över ett tema

Till alla evenemang

lördag 20 oktober

13

Finns det ett nytt sätt att vara experimentell, genom en förnyad dialog mellan nuet, det förflutna och det kommande? Är all musik ny och gammal på samma gång? ”Musiken är en konstig dröm. Flyktig, på drift, bara delvis hemmahörande i en specifik tid, med avgränsande koder och unika samhälleliga förutsättningar. Komplexiteten i dessa förhållanden är i det närmaste omöjlig att återskapa i efterhand; i stället tillkommer ständigt nya läsarter, nya förvirringar, nya missförstånd, och detta är en del av musikens magi.”

Flera av de medverkande skribenterna gör performance, läser texter och spelar musik: pianisterna Mats Persson och Anna Christensson, författarna Cecilia Hansson och Magnus Florin. Bokens redaktör Magnus Haglund framför Kraftwerk på leksakspiano och samtalar med tonsättarna Ole Lützow-Holm och Anders Hultqvist om forskningsprojektet Mot ett konstmusikens utvidgade fält.

Alla varmt välkomna!

I samarbete med Daidalos, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet och Humlegården fastigheter.