EVENEMANG

Release för Anders Bodegårds Kontraband kontradans – ur ett översättarliv

Till alla evenemang

lördag 13 januari

14-16

Fri entré, ingen föranmälan krävs.

Anders Bodegård är en av sin generations skickligaste översättare från polska och franska. Kontraband kontradans innehåller 30 av hans texter om sin verksamhet. Han skriver om författare som han har översatt och diskuterar problemen med att tolka dem. Han skriver om möten med några av Europas främsta poeter – Wisława Szymborska, Adam Zagajewski – och diskuterar de svåra avvägningar som han ställs inför när han ska återge en så omstörtande författare som Witold Gombrowicz. Han resonerar om hur franska dramatiker kan låta på  svenska, diskuterar frågor om ord, rytm, tonfall och mycket mer. Boken innehåller också några introduktioner till polsk idédebatt och politik.

Kontraband kontradans utkommer till Anders Bodegårds åttioårsdag och för urvalet svarar kollegerna Lars Kleberg och Jan Stolpe. Den senare har också sammanställt en bibliografi över Bodegårds översättningar, artiklar och framträdanden i radio.

Medverkande: Magnus Florin, Lars Kleberg, Marie Lundquist, Jan Stolpe. Samt Love Derwinger, piano, och Fredrik Zetterström, sång.

 

I samarbete med Faethons förlag, Rönnells Vänner, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.