EVENEMANG

Release av Kritiker #35-36 tema barn och litteratur

Till alla evenemang

tisdag 16 juni

18-20

Välkomna till release av Kritikers dubbelnummer, tema barn och litteratur!

Skådespelaren Bahar Pars tolkar Dimen Abdullas text till numret, Judith Kiros läser sitt poetiska bidrag och en av Kritikers redaktörer, Ylva Gripfelt, samtalar med skribenten Sara Abdollahi om representation i barnlitteraturen.
Vi bjuder på musik och numret finns att köpa till specialpris.

KRITIKER #35-36, ur inledningen:
I detta nummer av Kritiker utforskar vi ur flera perspektiv barn- och litteraturbegreppet och hur de hänger samman. På vilka sätt, frågar vi oss, finns barn i litteraturen? Och vilka barn menar vi, när vi talar om dessa barn? Vad innebär det att skapa berättelser för barn och vad händer då vi (åter) träder in i barndomen, vår egen och andras?

Frågorna har resulterat i ett nummer om läsande och skrivande av, med och för barn, om bilder av barn i litteraturen, villkoren för att skriva och teckna för barn och minnenas roll i det litterära gestaltandet. Flera av bidragen diskuterar barn som del av ett klassamhälle med rasism och sexism. Genreindelningarnas inverkan och marknadens krav på skapandet samt litteraturens plats i skolan utgör också ingångar till temat.

Numret är med avsikt spretigt. Barnfiguren undersöks från olika vinklar genom essäer, samtal, kollage, skönlitterära alster och illustrationer av en rad aktuella författare och konstnärer.

//Elin Cullhed, Ylva Gripfelt, Jenny Holmqvist, Sanne Näsling