EVENEMANG

Presentation av svenska tvåbandsutgåvan av Nietzsches brev

Till alla evenemang

onsdag 12 november

18:30-20

Nietzsches omfångsrika brevväxling presenteras nu för första gången på svenska i ett digert urval som band 10.1 och band 10.2 i Symposions utgåva Samlade skrifter. Ämnena som behandlas i breven är många: personliga framgångar och tillkortakommanden, yrkesval och livsfrågor, självanalys, hopp och uppgivenhet; här framträder flera av tidens viktigaste politiska och kulturella skeenden och frågor precis som tankefigurer som formar Nietzsches filosofi. Allt från tankeskiss till friarbrev och krigsförklaring. Avsändarorterna är barnkammaren, slagfältet, sjuksalen och hotell- och pensionatsrum runt om i Europa. Mottagarna av breven är många av tidens kända kulturpersonligheter: Richard och Cosima Wagner, Franz Liszt, August Strindberg, Georg Brandes mfl. Breven är översatta av Peter Handberg som också har skrivit efterord och en omfattande notapparat.

Praktutgåvan kommer att säljas till specialpris under kvällen!

Varmt välkomna!

I samarbete med Symposion, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.