EVENEMANG

Presentation av Appell förlags nya bok om kvinnogestalter i litteratur och konst från antiken till idag

Till alla evenemang

onsdag 22 maj

17-19

Fri entré, ingen föranmälan krävs.

Systrar, väninnor, krigare och hjältinnor

Kvinnogestalter i litteratur och konst från antiken till idag

 

Hur har kvinnogestalten förvandlats från bakgrundens bifigur till en framträdande karaktär i litteratur och konst? Med utgångspunkt från boken Systrar, väninnor, krigare och hjältinnor – Kvinnogestalter i litteratur och konst från antiken till idag (Appell Förlag) berättar Johanna Vernqvist om antika hjältinnor i det tidigmoderna Italien, Anna Carlstedt porträtterar Katarina av Medici och Sofia Warkander åskådliggör dubbelhetens spel i Lafayettes roman Zayde. Makt, vänskap, kärlek och sorg är bärande teman. Allt ställs många gånger på sin yttersta spets – det handlar om liv och död i de gestaltningar och öden som här lyfts fram.

Johanna Vernqvist är fil. dr i språk och kultur

Anna Carlstedt är fil. dr i franska

Sofia Warkander är doktorand i litteraturvetenskap

 

Denna bok rymmer en unik bredd vad gäller såväl historiska infallsvinklar som språkområden. Skribenterna blottlägger berättelsernas strukturer och bjuder på överraskningar då de granskar antikens Vergilius, samtida isländsk litteratur och genrer som antika och medeltida epos, renässansdramatik, -lyrik och -konst, samt den moderna romanen.

Bland de många kvinnor som läsaren möter finns Dido, Didos syster Anna, Danaë, Kleopatra, Philomena, Gunnlöd, Katarina av Medici och Bramimunde. Makt, vänskap, kärlek och sorg är bärande teman i dessa gestaltningar. I situationer där allt många gånger ställs på sin yttersta spets – liv och död – framträder kvinnogestalter i olika roller, som systrar, väninnor, krigare och hjältinnor.

Medverkande i boken: Matilda Amundsen Bergström, Anna Carlstedt, Moa Ekbom, Nan Gerdes, Anastasia Ladefoged Larn, Philip Lavender, Sara Moding, Ingela Nilsson, Ellen Söderblom Saarela, Johanna Vernqvist (red.) och Sofia Warkander.

 

I samarbete med Appell Förlag, Rönnells Vänner, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.