EVENEMANG

Peter Jackson och Hans Ruin i samtal

Till alla evenemang

tisdag 3 mars

17-19

Den 3 mars samtalar Peter Jackson, professor i religionshistoria, Stockholms universitet med Hans Ruin, professor i filosofi på Södertörns Högskola, om Jacksons nya bok, Det öppna och det slutna. Religionshistoriska essäer.

Boken säljs till specialpris.

Varmt välkomna!

Från bokens baksida:
Religionshistoria är varken studiet av det helt andra eller det fullständigt förlorade, utan snarare av den historiska människan, just så som vi känner igen henne i oss själva. Denna igenkännliga människa är i stånd till många ting. Hennes inbillningsförmåga har frambringat ett oräkneligt antal såväl förtjusande som förskräckande världar, apparaturer, maskeringar, hyperboler och charader. Vi befinner oss i henne och hon befinner sig i oss.
I åtta essäer visar Peter Jackson hur det jämförande studiet av de mest skiftande företeelser i ett brett kulturhistoriskt perspektiv – från paleolitiska figuriner och fornindisk kultdiktning till börskraschen på Wall Street och svarta mässor i 1800-talets Paris – kan bidra till förståelsen av religionens egenart