EVENEMANG

Om den polske poeten Zbigniew Herbert

Till alla evenemang

onsdag 19 mars

18:30-20:30

En afton om den nyutkomna diktsamlingen Inskrifter av den polske poeten Zbigniew Herbert.

Zbigniew Herbert (1924–1998) brukade säga att hans liv mer hade styrts av historien än av honom själv. Han växte upp under andra världskriget i staden Lwów (Lviv) som ockuperades i omgångar av Sovjetunionen och Tyskland, och utsagan blir därför en smärtsam realitet med given klangbotten i Herberts poesi. Historien och krigserfarenheten är ständigt närvarande i dikterna, likväl som den ständiga kampen mot diktaturen. Men också i de mörkaste motiven finns det i Herberts diktvärld utrymme för ett enkelt skratt: det vardagliga tilltalet, den daggfriska uppstudsigheten och den svarta humorn gör honom till en av Polens skarpaste poeter. Diktsamlingen Inskrifter innehåller ett urval dikter från åren mellan 1956 och 1998 i nogsam översättning och med efterord av Irena Grönberg. Det är den bredast anlagda presentationen på svenska av Zbigniew Herberts författarskap.

Under kvällen läser och presenterar Irena Grönberg några dikter ur den nyutgivna samlingen och samtalar om poeten, hans alster samt översättningen av diktsamlingen med författarna Agneta Pleijel och Erik Bergqvist.

I samarbete med Polska Institutet, Ellerströms, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.