EVENEMANG

ÖGONENS FÖRVANDLINGSRUM. Åtta röster om Folke Dahlbergs ord och bilder. Release för ny bok i Folke Dahlberg Sällskapets skriftserie

Till alla evenemang

torsdag 12 maj

17-19

I Ögonens förvandlingsrum skriver åtta olika författare om Folke Dahlbergs bilder och texter. De har alla olika tyngdpunkter och infallsvinklar, och tillsammans vittnar de om hur ett till synes konsekvent och profilerat verk ändå kan visa sig vara så mångfacetterat.

Här finns Else-Britt Kjellqvists fokus på ötillvarons centrala roll. Lars-Håkan Svensson skriver om vattenmotiven i dikterna. Elisabeth Lidén gör jämförelser mellan de stora punktteckningarna och de samtidiga strömningarna i svensk och internationell konst. Anders Weidar gör en djuplodande analys av Den berusade båten. Mats Jansson visar hur text och bild interagerar i Folke Dahlbergs böcker. Bengt af Klintberg belyser de folkliga myternas roll i Vättern. Kate Larson tolkar författarens förankring i landskapet. Staffan Söderblom gör nedslag i dikterna och finner att också det som är prov på ofullständigheter och tillkortakommanden berikar bilden av en spännande författare.

Det är i år femtio år sedan Folke Dahlberg drunknade i Karlsborgsviken. Ögonens förvandlingsrum bekräftar hur närvarande han är med sina texter och bilder, hur man alltid kan närma sig honom på nytt.

Ögonens förvandlingsrum är utgiven av Folke Dahlberg Sällskapet, nr 11 i Sällskapets skriftserie.

Boken presenteras av dess redaktör Jonas Modig och två av författarna, Kate Larson och Mats Jansson.

Fri entré, ingen föranmälan krävs. Välkomna!

 

I samarbete med Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Stockholms stad, Kulturrådet och Humlegården Fastigheter.