EVENEMANG

OEI poetry area: extension #19

Till alla evenemang

torsdag 16 augusti

19

Från Frankrike kommer redaktören, poesiförläggaren och översättaren Eric Pesty för att presentera sitt förlag, Pesty Éditeur, och tala om sitt arbete på cipM, ”Internationellt centrum för poesi i Marseille”.

Helena Eriksson läser ur en svensk version av sin bok Théorème de densité (Pesty Éditeur, 2011).

Dessutom release för det nya numret av OEI (# 56–57), Tidskriften / The Magazine / La Revue – ett 480-sidigt specialnummer om tidskriften som estetiskt medium och historisk praktik.
Medverkande: Helena Eriksson, Anna Hallberg, Anders Karlin, Jonas (J) Magnusson, Eric Pesty, med flera.

Väl mött!

I samarbete med OEI, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet och Humlegården Fastigheter.