EVENEMANG

OEI poetry area: extension #18

Till alla evenemang

måndag 20 februari

19

Vanessa Place föreläser om konceptuellt skrivande och läser ur egna arbeten. Dessutom: release för OEI nr 55, On Tape

Vanessa Place är författare, advokat och redaktör bosatt i USA. Hon är en av samtidens mest tongivare utövare och teoretiker av konceptuellt skrivande, och har bland annat publicerat böckerna Dies: A Sentence (2006), La Medusa (2008), Notes on Conceptualisms (i samarbete med Robert Fitterman 2009), The Guilt Project: Rape, Morality and Law (2010), Tragodía 1-3: Statement of Facts, Statement of the Case, Argument (2010-11), och The Allegory and the Archive (2012).
Kvällen är också release för OEI nr 55, On Tape.

Det nya numret av OEI består av en serie nedslag i magnetbandets och de magnetiska lagringsmediernas omfattande historia – en tentativ kartläggning av ett akustiskt, visuellt och teknologiskt landskap med många vita fläckar. I numrets texter och bildprojekt undersöks ljudbandets skiftande former och funktioner inom pedagogik, (ljud)poesi och konst; hemmavideon versus super 8-filmen som redskap för dokumentation och konstruktion av familjen; videon som skrift; ljudbandspelaren som verktyg för appropriering av ljud och som musikinstrument. Och så vidare. Det är en neddykning i ett arkiv som redan är på väg att skingras.

Välkomna!

I samarbete med OEI, Studiefrämjandet, Rönnells Vänner och Humlegården Fastigheter.