EVENEMANG

Musikensemblen Lipparella i regi av Karl Dunér

Till alla evenemang

torsdag 13 oktober

19-21

150:-

Musikensemblen Lipparella: Mikael Bellini – kontratenor, Anna Lindal – violin, Kerstin Frödin – blockflöjt, Louise Agnani – viola da gamba, Peter Söderberg – teorb

Lipparella bad tre tonsättare skriva var sitt stycke för sin speciella blandning av instrument. Tonsättarna fick bestämma själva vilken text de skulle utgå ifrån.

Lisa Streich, (född 1985 i Tyskland och numera bosatt på Gotland), valde att utgå från Inger Christensens diktsamling Alfabet. Christensens diktsamling från 1981 är ett banbrytande verk där författaren förhåller sig till både den matematiska talserien som formulerades av Leonardo Fibonacci på 1200-talet och vårt alfabet. Av diktsamlingens 14 delar och 33 dikter fastnade Streich för den 6:e dikten och särskilt ett ord i dess mitt: Fikonträdet, vilket också blev titeln på hennes stycke.

Per Mårtensson (1967) valde en bilddikt, Al Jazeera (1993), av Lars Mikael Raattaama, Det är en dikt som mestadels består av skiljelinjer, punkter, komman och däremellan, som insprängda efter en bomb, fragment av ord. Mårtensson har i sitt stycke infogat citat från olika samtal och seminarier kring komposition och kring Raattaamas dikt. Hämtat ur hans stycke kommer frågan ”Ska alla tecken låta?” vilket vi kom att välja som titel på vårt program.

Erik Peters (1970) utgår från en dikt av Ingeborg Bachmann, Tema och variation ur diktsamlingen Den uppskjutna tiden (1953). Den österrikiska diktaren är en av förra seklets mest inflytelserika författare. Tidigare i år kom Utplåna fraserna–föreläsningar, tal och utvalda texter på Ellerströms och hennes samlade dikter Vandra, tanke, gavs ut 2014 på samma förlag.

På Rönnells Antikvariat, ett rum omgärdat med böcker från golv till tak, uppstår en helt annan slags lyssning och akustik. Vår föreställning med fokus på både musik och text får en självklar förankring på denna samlingspunkt för
poesipubliken.

Entré: 150:- (120:- för studerande och pensionärer). Biljetter finns på Rönnells.

I samarbete med Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Stockholms stad, Kulturrådet och Humlegården Fastigheter.