EVENEMANG

FULLBOKAT! The Original Moondog Strings

Till alla evenemang

tisdag 13 december

19-21 (insläpp 18:30)

FULLBOKAT

Stråkensemblen ”The Original Moondog Strings” spelar stråkkvartetter, femstämmiga kanons (rounds) m.m. av den amerikanske kompositören Louis Hardin a.k.a MOONDOG (1916-1999).

Dörren öppnas 18:30, konsert kl. 19.

 

Moondog föredrog en mörkare klang i sina stråkkvartetter/kvintetter. Han tyckte att det låga registret hos altfiolen, cellon och kontrabasen, fördjupar klangen och frammanar en säreget ålderdomlig stämning i kompositionerna. Effekten förmedlade något främmande och magiskt. Denna stråkkvintett består således av 2 celli, 2 alfioler (ibland även fiol), kontrabas, plus slagverk. Moondog gav också ett passande namn på denna konstellation: ”Bracelli”. Bratche är altfiol på tyska. ”Celli” är cello i pluralis. De udda taktarterna som man känner igen hos Moondog, finns förstås också med, spelade på hans unika slagverk: trimba.

Moondog älskade att skriva flerstämmig musik (polyfoni), allra helst i kanonform. Med till synes enkla melodiska element skapade han stor musik. Musiken är medryckande, livsbejakande och meditativ på samma gång. Mycket av det som händer i Moondogs musik sker hos lyssnaren. En kanon låter aldrig likadant två gånger. När man lyssnar till en flerstämmig kanon av Moondog inspireras man att växla fokus från en stämma till en annan. Med briljant enkelhet tar Moondog med oss in i sin värld av musik och lyssnaren är med och förvandlar den.

Louis Hardin, Moondog, föddes 1916 och blev blind vid 16 års ålder och skrev sin musik i blindskrift. Jag fascinerades av Moondogs musik som tonåring och vi blev nära vänner 1980. Sedan dess har jag spridit kunskap om hans musik världen över. Moondog konstruerade ett unikt slagverksinstrument – trimba – som han gav mig förtroendet att förvalta, i hopp om att bevara kompositörens musikaliska intentioner åt eftervärlden. Trimban är Moondogs röst.

Lyssna på Moondog och musik blir aldrig som förr.

– Stefan Lakatos

 

Cecilia Wickström, altfiol/fiol.

Johanna Karlsson, altfiol.

Magnus Lanning, cello.

Amanda Hofman-Bang, cello

Simon Svedmyr, kontrabas

Stefan Lakatos, Moondog trimba och slagverk.

 

Foto: Stefan Lakatos.

 

I samarbete med Rönnells Vänner, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.