EVENEMANG

Litauen och Atlantis: En afton med Tomas Venclova på Rönnells

Till alla evenemang

torsdag 29 november

18-20

Välkomna till samtal och läsningar.
Medverkande: Tomas Venclova, förläggaren Daniel Pedersen och översättaren Alan Asaid.

Tomas Venclova föddes 1937 i staden Klaipėda vid Litauens Östersjökust. Efter avslutade studier tog han aktiv del i den sovjetiska dissidentrörelsen, vilket 1977 tvingade honom i exil. Bland hans vänner fanns Boris Pasternak, Anna Achmatova och Joseph Brodsky, vars verk han översatte till litauiska. På en inbjudan av Czesław Miłosz kom han i slutet av 1970-talet till Berkeley i Kalifornien och några år senare började han undervisa i slavisk litteratur vid Yale, där han sedermera blev professor. Venclovas författarskap – som även omfattar essäer, litteraturhistoriska verk, översättningar – intar en central plats i litauisk litteratur. Han ses av många som en av de mest betydande poeterna i vår tid.

Ankomst till Atlantis samlar ett drygt femtiotal dikter från 1958 till 2014 och återintroducerar Tomas Venclova på svenska.

Urval, översättning, kommentarer och efterord av Alan Asaid.

 

I samarbete Bokförlaget Faethon, Litauiska kulturinstitutet, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.