EVENEMANG

KONSERT: Piano och elektronik. Text-ljudkompositioner. Sidén Hedman duo. Special guest Lars Gunnar Bodin

Till alla evenemang

måndag 17 december

19-21

120:-

Eva Sidén piano och elektronik, komposition

Jens Hedman elektronik, komposition

Lars Gunnar Bodin komposition, text/läsning.

 

Dörren öppnas 18:45, live 19:15.

Inget förköp.

 

Sidén Hedman duo

Sidén Hedman duo är en av de mest intressanta grupperna inom det konstnärliga fältet att komponera och framföra ny musik i Sverige.

De arbetar med konstnärligt och tekniskt innovativa projekt i samspel med andra konstnärliga uttryck och med publiken. De gör kombinerade ljud- och konsert-installationer som utvidgar konsertformen och prövar nya former för komposition. Basen för duons verk är flygelns rika klangvärld i kombination med elektronik, mekanik och scenografi.

www.sidenhedmanduo.com

 

Lars Gunnar Bodin

Lars-Gunnar Bodin, född 15 juli 1935 i Stockholm, är svensk kompositör, elektronmusikpionjär, poet, bildkonstnär och performanceartisten. Han bor och arbetar i Stockholm.

Tillsammans med Bengt Emil Johnson myntade han begreppet text-ljud-komposition. Bodin har fortsatt att arbeta med både den uttrycksformen och ren elektronisk musik. Under 1960-talet var han en av det starkast drivande krafterna i Fylkingen och han var deras ordförande åren 1969 till 1972. Senare, åren 1979 till 1989, var han chef för vad som då hette Elektronmusikstudion, förkortad EMS.

www.semicolon.se

 

I samarbete med Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.