EVENEMANG

Konsert med Ensemble Getögon

Till alla evenemang

tisdag 7 maj

18:30-21 (insläpp 18:10)

Entré 150:-, förköpsbiljetter finns på Rönnells.

Ensemble Getögon fortsätter sin ödesdigra vallfart genom existensen och ni är välkomna att slå följe.

Svensk-irländska Ensemble Getögon grundades 2022 och är en både äventyrlig och eftertänksam konstmusikensemble för nutida musik. Ett av gruppens syften är att visa på den samtida konstmusikens relevans och samtidigt presentera denna som en del av sitt större historiska sammanhang. Därför har ensemblen sedan grundandet – förutom uruppföranden av verk av både svenska och utländska tonsättare – även spelat musik både från senmedeltiden, renässansen och 1900-talet.

 

På programmet den här kvällen hör vi tre uruppföranden:

David Tudéns Till ljudet av dallrande luft utifrån Erik Lindman Matas poesi, för basklarinett och läsning. Kvällen till ära hör vi poeten själv i framförandet.

 

Chris Moriartys G’wan, get! är musiken ur första delen i tonsättaren tillika klarinettisten Chris Moriartys getbalett.

 

I Anton Alfvéns En röst som en gång finns får vi för första gången på dessa breddgrader höra låtsas-aulosens klang – ett instrument sammansatt av olika delar av en klarinett, blockflöjt och saxofon till en fantasivariant av den mytomspunna antika dubbelskalmejan aulos.

 

samt dessutom:

Claude Viviers duett för klarinett och violin (1975)

Tre astrologiska miniatyrer (2019) för klarinett och accordeon av Ylva Fred

och Far from the crowd (1994) för soloaccordeon av Karmela Tsepkolenko

 

Medverkande denna afton är:

på klarinett, basklarinett – Chris Moriarty;

accordeon – Irina Serotyuk;

violin – Frieda Mossop;

och på slagverk och låtsas-aulos – Anton Alfvén

 

Förköp på Rönnells eller ordnas via mail till info@ronnells.se. ”Biljetterna” skrivs upp på en lista, inga pappersbiljetter finns.

(Läs svarsmailet noga! Biljetterna betalas enligt instruktioner där. Och Swisha aldrig utan att först ha fått bekräftelse på att du har en reserverad plats.)

Begränsat antal platser!

 

I samarbete med Rönnells Vänner, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.