EVENEMANG

Jörgen Hammar ”Ovidius Metamorfoser”

Till alla evenemang

lördag 29 september

14-16

Under århundraden har Ovidius Metamorfoser varit inspirationskälla för konstnärer och författare med sitt myller av myter och människoöden. Verket utkom år 8 e.kr då Ovidius var 51 år och av Kejsare Augustus tvingats till landsflykt. Metamorfoser består av 15 böcker där Ovidius på hexameter samlat, tolkat, och diktat det rika mytologiska arv som grekerna lämnat efter sig. Böckerna är indelade i 250 berättelser, där gudars och människors livsödens och dramatiska händelser flätas samman.

Jörgen Hammar, född 1935, som tidigare har illustrerat flera av världslitteraturens klassiker, Kalevala, Gilgameshepostet och Bibeln, blev uppfylld av Björkessons nyöversättning av Metamorfoser och inspirerades  att forma sina egna konstnärliga tolkningar. Arbetet tog ett år att avsluta och i 15 böcker som följer Ovidius egen indelning, har Hammar illustrerat i princip berättelse för berättelse i seriell följd. Först har han valt citat och därefter tolkat det med snabba spontana teckningar.

Jörgen Hammar är verksam som skulptör men också som tecknare, grafiker och målare.  Han är representerad i offentliga museer och samlingar i Sverige och utomlands.

I samarbete med Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.