EVENEMANG

Inger Christensen x två, med Marie Silkeberg, Ida Linde, Sten Sandell och Fredrik Arsæus Nauckhoff

Till alla evenemang

onsdag 3 december

19-21

100:-

Inger Christensen x två:

alfabet

text: inger christensen
röster och översättning: marie silkeberg och ida linde
musik: fredrik arsæus nauckhoff

utmaning: att hitta balansen. musiken, elektroniken, ska samexistera med den mänskliga rösten, som inte bara är en ljudkälla utan också bär ett innehåll, den lästa texten. det är lika väsentligt att musiken också ger något. val: att tona ner det matematiska i texten, för att istället fokusera på det specifika i livesituationens här och nu – i varje enskilt ögonblick; att med subtila medel med- och motverka rösterna som läser. systemen efter systemen. det organiska i maskinen. det maskinella i det organiska. ett spel mellan krafter som fortsätter att fortsätta. /// fredrik arsæus nauckhoff

det – en fältstudie för text, röst, klaviaturinstrument, elektronik och rum

text: inger christensen
översättning: marie silkeberg
musik: sten sandell

 

v e r t i k a l a k u s t i k. e i a a u i. vrtklkstk.

perforerade performationer. genom e, i, a, a, u och i bildas akustiska genomsläpp, håligheter. v, r, t, k, l, k, s, t och k bildar stansade ljudprofiler runt dessa genomflöden. alla dessa profiler har en egen, unik klangkarta bestående av olika övertonsserier och rytmik. mellan dessa utstansade profiler pågår en interaktion där redan utmejslade monader får nytt liv genom olika störningsaktioner. labila mönster uppstår. fokuseringar försvåras. ett dubbellyssnande uppstår. utefter ytan rör vi oss. ibland är vi halvvägs innanför ytan; i skiftningarna däremellan. /// sten sandell

Entré 100 kr

Varmt välkomna!

I samarbete med Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.