EVENEMANG

Från sidan. Litteraturkritik och andra texter av Leif Nylén

Till alla evenemang

lördag 14 april

16-18

Releasefest!

”Från sidan. Litteraturkritik och andra texter av Leif Nylén” utgiven på Rönnells eget förlag presenteras av Torkel Rasmusson, Kristoffer Nylén och Johan Svedjedal.

Vi bjuder på vin och snacks och spelar Blå Tåget låtar signerade Leif Nylén. Boken kommer att finnas till försäljning till specialpris!

Varmt välkomna!

TIDNINGSARTIKLAR ÄR FÖRBRUKNINGSMATERIAL. Recensionen i dagens tidning bleknar snabbt medan dagarna går och glöms av den som läst den. Men gräver man i det förbrukade kan man göra fynd. Som nu när Leif Nyléns omfångsrika dagstidningsproduktion kan läggas fram i dagen. I några lådor inne i skrivstugan i Bergshamra återfanns ett halvår efter Leifs bortgång i juli 2016 ett par tre kilo Nylénartiklar från Dagens Nyheter under två och ett halvt decennium. På annat håll hittades en tjock bunt artiklar från Stockholms-Tidningen publicerade under några år på sextiotalet. Det materialet utgör stommen i det här urvalet av texter från början av 60-talet fram till millennieskiftet.

Leif Nylén var en av epokens ledande konst- och litteraturkritiker, tillika en skarp och orädd deltagare i tidens kulturdebatt. I Från sidan är det litteraturkritiken och då i synnerhet texterna om poesi som står i fokus. Men boken innehåller också artiklar om musik, inlägg i 60-talets meningsutbyten om konkret poesi och happenings och tre självbiografiska essäer. Det har blivit en tämligen tjock volym men utgör ändå bara ett snävt urval ur hans omfattande produktion. Förhoppningsvis ska den visa vilken insiktsfull, skarpsynt och alltid lika läsvärd kritiker Leif Nylén var.

Sammanställning och urval: Torkel Rasmusson.

Efterord: Johan Svedjedal.

Grafisk formgivning och redigering: Kristoffer Nylén.

 

I samarbete med Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.