EVENEMANG

En eftermiddag med Jag är Clairvoyant av Marja-Leena Sillanpää

Till alla evenemang

lördag 29 april

14-16

Kl 14.30 Läsningar ur boken av Peter Cornell, Leif Elggren, Mikael Goralski, Carl Michael von Hausswolff, Jan Håfström och Ulla Wiggen.

”Jag är Clairvoyant” kommer att finnas till ett specialpris endast denna dag samt att Marja-leena Sillanpääs senaste bok ”So holy hidden” finns till försäljning.

JAG ÄR CLAIRVOYANT
Marja-leena Sillanpää

777 sidor text
Svensk text. Offset. Trådbunden med hårda pärmar.
Format: 138 x 198 mm.
ISBN 978 91 86015 07 7
satumaa*kustantamo
www.marjaleenasillanpaa.se

Boken som består av 777 strofer eller dikter är en självbiografisk berättelse med fiktiva inslag. I samma takt som läsaren tar del av författarens väg till insikt om sin clairvoyanta förmåga får läsaren precis samma möjlighet. Att ha en klarsyn som innebär att kunna se både framåt och bakåt i tiden, att ha kontakt med de som dött och de som ännu inte fötts.

”Att vara clairvoyant innebär att ha förmågan att se bortom det vi vanligtvis betecknar som det gemensamma spektrum vi alla vistas i. Att vara clairvoyant brukar av tradition innebära en exklusiv gåva tillhörig endast ett fåtal; en esoterisk skara utvalda individer träffade av ett mer eller mindre gudomligt ljus. Ett visst pris måste dock erläggas för denna utvaldhet, vissa uppoffringar måste göras. Den clairvoyante är solitärt verksam och navigerar alltid utan karta och kompass. Att sitta still i båten är ingen idé. Alla framkomliga vägar lämnas därhän. Endast de oframkomliga erbjuder lindring och alternativ värdiga att penetrera.
Under en period åker hon tillbaka till Finland, återvänder till ursprunget. Ytterligare några år senare bosätter hon sig i NY för att avsluta en påbörjad text, som växer. Inte mycket information släpper hon ur sig om denna period, men efter återkomsten intensifieras hennes konstnärliga aktiviteter.
Boken kan ses som en skola, en utbildning i konsten att inse att vi alla har förmågan, att vi alla är clairvoyanta.”

Leif Elggren

 

I samarbete med satumaa*kustantamo, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.