EVENEMANG

En artists box – Posted/Unposted – och böcker från Godsmagasinet

Till alla evenemang

lördag 3 mars

14-16

Letterpress, det vill säga boktryck, är det som knyter samman de 24 konstnärer, poeter, tryckare och grafiska formgivare som deltar i projektet POSTED/UNPOSTED, som presenteras på Rönnells den 3:e mars. Boxen består av 24 kuvert i C5-format, men med en stor variation när det gäller tema, formgivning och utförande. Initiativet till projektet togs av den norska bokkonstnären Imi Maufe och Lina Nordenström, som tillsammans med Lars Nyberg driver Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg. Lina Nordenström kommer att berätta om bakgrunden till projektet och hur det vuxit fram, tillsammans med flera av de medverkande, som också närvarar vid presentationen. http://www.codexpolaris.com/nordic-letterpress.html

Lina kommer också att visa exempel på andra böcker som kommit till i Grafikverkstan Godsmagasinet, både egna och av andra konstnärer. Verkstan är utrustad för djuptryck och boktryck, med en rik sortering av både blytyper och trätyper. Och en samling skrivmaskiner! De analoga tryckteknikerna – inte minst handsättningen som teknik och konstnärlig erfarenhet – är avgörande för allt som trycks där. Det handlar inte bara om mångfaldigande, utan om ett konstnärligt val. www.grafikverkstan.se

Välkomna att ta del av bokbord, läsningar och ett par framföranden på skrivmaskin av Lina Nordenström!

 

I samarbete med Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.