EVENEMANG

Drucksache presenterar diktsamlingen Tennis av Peder Alexis Olsson

Till alla evenemang

lördag 7 november

14-16

Boken presenteras i olika installationer på Rönnells Antikvariat och galleriet Andquestionmark i Stockholm den 7 november 2015. Förutom Peder Alexis Olsson medverkar historikern D. Graham Burnett och konstkritikern Joanna Fiduccia i en performance-föreläsning inom ramen för projektet ESTAR(SER).

Program:
14.00–16.00 Rönnells Antikvariat (Birger Jarlsgatan 32)
Bokrelease och installation

19.00–21.00 Andquestionmark (Roslagsgatan 60)
Performance-föreläsning – ESTAR(SER)

Tennis är en bok som i form och innehåll återger en tennisplans samtliga linjer, inklusive nät, i skala 1:1. Genom bokens 772 sidor sker ett öppnande av tennisplanens ordnade och ordnande struktur i en myopisk undersökning av den egna formen, av själva linjen och dess språk i ett försök att trycktekniskt både spjälka och härbärgera ett dispositiv och ett språk – en inre och yttre gräns – utan att yttra ett enda ord.

Utöver Tennis publiceras även ett appendix som innehåller Olssons anteckningar till föreläsningen ”A Genealogy of the Line”. Här kontextualiseras Tennis genom olika ingångar från informationsgrafik, kartografi, språkfilosofi, poetiska och inte minst politiska dimensioner av sport. Därtill bidrar den amerikanska konstnären Yara Flores med en essä, ”Harold and the Janus-Faced Line”, om linjens olika sidor i konstnären och barnboksförfattaren Crockett Johnsons arbeten.