EVENEMANG

Den första sammanställningen av Anders Krisárs verk i bokform

Till alla evenemang

lördag 25 februari

14-16

Sandhini Poddar skriver i boken: ”Det är gripande att följa en intuitiv konstnärs kreativa bana. Anders Krisár avvek redan från början från konstvärldens mainstream och koordinaterna för hans bana står i stället att finna i de mångsidiga och sinsemellan olika världar som graffiti, musikkomposition, reklam och tävlingsschack utgör. Krisár är i huvudsak autodidakt och bestämde sig för att bli bildkonstnär först i sena tjugoårsåldern. Trots att han prak­tiskt taget omedelbart vann erkännande bland gallerier i Europa och USA förblir hans position i den slutna konstvärlden en outsiders. Krisárs konstnärliga produktion – främst vad gäller skulptur och fotografi – kan uppfattas som hermetisk eller rentav morbid, genom hans sätt att använda avgjutningar, formar och deformering. Likväl har konstnärens poetiska, skickliga och djupt intuitiva uttryckssätt på kort tid resulterat i en samling verk som blottlägger människans fysiska, erfarenhetsmässiga och samhälleliga begär och begränsningar, vilket gör det hela allt igenom mänskligt.”

Om bokens författare:
Arnaud Gerspacher är konsthistoriker med bakgrund i filosofi och litteraturvetenskap. Han föreläser bl.a. på MoMA i New York.

Katie Kitamura är författare av romanerna The Longshot och Gone to the Forest. Hon skriver även kritik för Frieze och Art Monthly.

Anders Kreuger är intendent på Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen och biträdande intendent vid Lunds Konsthall.

Sandhini Poddar, utbildad i estetisk teori och konsthistoria, är assisterande intendent för Asiatisk konst på Solomon R. Guggenheim Museum i New York.

Översättningarna till svenska är gjorda av Sofia Stenström och Astrid Trotzig.

Konstnären signerar boken som säljs till specialpris!

Varmt välkomna!

I samarbete med Orosdi-Back, Nordin Gallery, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet och Humlegården Fastigheter