EVENEMANG

Bosse Bergmans Lustresandets geografier presenteras

Till alla evenemang

lördag 10 oktober

14-16

Lustresandets geografier – reseguider och turism 1700 – 1950

Ny bok från Bokförlaget Korpen presenteras av bokens författare Bosse Bergman med hjälp av turistkartografins blindskott och fullträffar i bild.

Lustresandets geografier är en brokig och historiskt orienterad uppsättning texter om den framväxande turismens färdvägar och resmål i industrialismens och kolonialismens Europa. Ömsom övergripande ömsom närgånget granskar den de nya resandeformer, kartografier och geografier som turismen och dess ökande utbud av vägledningar, kartor och resehandböcker innebar. Bokens huvudsakliga källmaterial är turistguiden, något av en smartphone för dåtidens resenär, befrämjande en ökad individualisering, mobilitet och ny rumsuppfattning som en del av moderniteten. Vid sidan av den ymniga turismlitteraturens välkända tankespår kommer den kulturhistoriskt engagerade läsaren såväl som samlaren av reselitteratur att här finna många oväntade uppslag, jämförelser och destinationer.

Bosse Bergman är stadsbyggnadshistoriker med tidigare böcker som bland annat Nazismen som byggherre (1976), Han ville Staden (1980), Klara 1950 (2001), Handelsplats Shopping Stadsliv (2003), E4:staden (i Stockholm, 2008) och Baedeker och Tredje Riket jämte Polen (2014).