EVENEMANG

Bosse Bergman läser ur sin nya bok En gång talade man om Staden: Texter 1968-2010

Till alla evenemang

18 december

”Det unga arbetarrådets första bostadspolitiska åtgärder måste också innefatta en omfördelning av de befintliga lägenheterna och lokalerna. Genom olika åtgärder kan en mängd nya lägenheter ställas till förfogande…”

Ur ”Revolution – hur bor vi sedan?”, Mullvaden (1973).

”Som militärt begrepp har ordet front en innebörd av såväl operation som demarkationslinje. Strategiska krigshandlingar avsätter sig i landskapet som mer eller mindre provisoriska konturer, inmutningar eller gränszoner.

På motsvarande vis handlar stadens fronter om både strategier och fysiska gränser. Strategierna kommer till uttryck i byggandet vid olika tidpunkter, i hur byggnader och föreslagna projekt svarar på samtidens tekniska, ekonomiska, politiska, sociala och kulturella utmaningar.”

Ur ”Förord”, Stadsfronter (2003).

Boken till specialpris.

Välkomna!

I samarbete med Axl Books, Studiefrämjandet, Humlegården fastigheter och Rönnells Vänner.