EVENEMANG

Bokrelease: Aktionsarkivet av Kanslibyrån

Till alla evenemang

lördag 7 april

14-16

Aktionsarkivet är en samling av 513 konstnärliga interventioner som tar plats i vardagliga miljöer och som utmanar invanda beteendemönster och förgivettagna normer. Det är en småskalig motståndskamp som ges form i arkivets irrationella och poetiska handlingar. Konstnärerna bakom projektet, John Huntington & Per-Arne Sträng har samarbetat under namnet Kanslibyrån sedan 2007, och under samma period har Aktionsarkivet vuxit.

Nu sammanfattas det tio år långa projektet i bokform, och i samband med detta bjuder Kanslibyrån i samarbete med Rönnells in till bokrelease.

14.30 Introducerar Bengt af Klintberg boken och John Huntington & Per-Arne Sträng presenterar sitt arbete och gör en performativ läsning.

Boken består av fotodokumentation ur Aktionsarkivet, tillsammans med texter av Annika Lundgren, Bengt af Klintberg och Kanslibyrån.

“Flera av Kanslibyråns aktioner belyser vad som är godkänt respektive inte godkänt beteende i den offentliga miljön, hur vårt beteende styrs av tusen olika regler, hur det är suspekt att skratta utan anledning eller att sätta upp en affisch på otillåten plats.”
– Bengt af Klintberg

“Kanslibyråns aktioner svarar på sakernas tillstånd genom att fungera som en praktisk och intellektuell käpp i det rationella hjulet. De placerar sig utanför den inlärda logiken och identifierar därigenom det normativa. De karaktäriseras av tvekan, vaghet och komplexitet snarare än effektivitet och tydlighet. De prioriterar det lekfulla, det nyfikna och det bakvända.”
– Annika Lundgren

Varmt välkomna!

För mer information om Kanslibyrån se: www.kanslibyran.se

 

I samarbete med Kanslibyrån, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.