EVENEMANG

Att översätta Freud

Till alla evenemang

tisdag 27 mars

19-22

Sigmund Freuds inflytande över litteraturen har varit enormt. Inte bara för att hans fallbeskrivningar likande intrikat sammanvävda noveller. Psykoanalysens teori om språket som symtom och terapi, där patientens tal kan liknas vid metaforer att nystas upp eller ”översättas” av en analytiker, kan lätt tillämpas på en litterär praktik. Men hur ska då hans elaborerade tyska översättas?
Välkomna att lyssna till ett samtal mellan översättaren Ingrid Wikén Bonde, redaktören Christian Nilsson och psykoanalytikern Bengt Warren, under ledning av John Swedenmark.

I samarbete med Översättarcentrum, Psykoanalytiska föreningen, Rönnells vänner och Humlegården fastigheter.