EVENEMANG

Artists’ books från Konstskolan Stockholm visas

Till alla evenemang

onsdag 30 mars

17-19

Fri entré, ingen föranmälan krävs.

De studerande på Konstnärlig grundutbildning på Konstskolan Stockholm har under våren arbetat med artists’ books där dom fritt har fått tolka temat Gräns. Arbetet har mynnat ut i en serie Artists’ Books som under kvällen visas upp på Rönnells Antikvariat.

 

Temat Gräns har under arbetets gång aktualiserats än mer i och med det rådande världsläget och Rysslands invasionen av Ukraina. Därför har var och en av de studerande gjort ett tryck i relation till sin artists’ book som finns till försäljning under kvällen där pengarna går oavkortat till UNHCR och deras arbete för akut hjälp i den humanitära krisen i Ukraina.

 

En gräns kan vara konkret, fysisk och materiell eller abstrakt, imaginär och mental. Gränser kan vara geografiska avskiljare mellan olika landmassor, nationer och områden. Gränser kan vara mentala barriärer, underförstådda sociala koder, klass och socioekonomiska gränsdragningar. Gränser är politiska. Gränser kan skapa vi och dem. Genom att arbeta med gränser vill vi bryta dem.

 

Varmt välkomna!

 

I samarbete med Konstskolan Stockholm, Rönnells Vänner, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.

 

www.konstskolan.se