EVENEMANG

Anteckningar från Walden, då och nu.

Till alla evenemang

lördag 16 december

14-16

En eftermiddag med Peter Handberg och förläggaren Stephen Farran-Lee om Henry David Thoreau s ”Walden” och de nyutkomna dagböckerna med reflektioner om människans plats i naturen och tillvaron.

I dagarna utkommer ”Dagboksanteckningar” av Henry David Thoreau och essäboken ”Jag ville leva på djupet” av Peter Handberg, som har översatt Thoreau och rest i hans fotspår.

 

I samarbete med Natur & Kultur, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.