EVENEMANG

5x Marina Tsvetajeva

Till alla evenemang

måndag 4 mars

18-20

Fri entré, ingen föranmälan krävs.

Välkomna till en presentation av fem nya utgåvor av Marina Tsvetajevas poesi och prosa!

I ett liv präglat av den ryska revolutionen och exil i Europa, bars den unika ryska poeten Marina Tsvetajeva av en hängivelse till poesin. Det finns en oförliknelig intensitet i hennes dikter, självbiografiska prosa och anteckningar, och essäer om diktning, som ständigt inspirerar till nya läsningar, tolkningar och översättningar. Under det gångna året gav ellerströms förlag ut två nya tolkningar av hennes stora modernistiska poem Bergsdikt och Trappdikt (Tora Lane), och på Faethon har det kommit ut en ny översättning av stycken ur hennes poetiska anteckningar, Om kärlek och annan dagboksprosa (Alan Asaid), en ny utgåva av Lars-Erik Blomqvists mästerliga översättning av hennes stora essä om poesi, Konsten i samvetets ljus, och till mars kommer det på samma förlag en ny utgåva av Annika Bäckströms numera klassiska översättning av Tsvetajevas berättelser om hur hon som barn greps av poesins lockelse i Min ryska barndom.

 

Karin Grelz och Tora Lane, som bägge har ägnat en stor del av sin forskning åt Tsvetajevas poesi och prosa, samtalar med Daniel Pedersen, redaktör för de nya utgåvorna på Faethon, om den ryska poetens liv och diktning, hur vi läser henne idag, och om nya och äldre tolkningar av hennes poesi och prosa till svenska.

Förutom samtal bjuder kvällen också på musik och uppläsningar av hennes verk.

 

I samarbete med ellerströms förlag, Faethon, Rönnells Vänner, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.