EVENEMANG

1905 års SCUM-manifest

Till alla evenemang

onsdag 7 maj

18:30-20:30

»Mannen som logisk och moralisk omöjlighet och som världens förbannelse.«
– Helene von Druskowitz

Den österrikiska filosofen, författaren och feministen dr Helene von Druskowitz (1856–1918) tillbringade sina sista år på sinnessjukhuset i Amstetten. Där skrev hon sin filosofiska traktat som har kallats 1905 års SCUM-manifest, varpå hon tvingades intyga att hon aldrig mer skulle sätta sina tankar på pränt. Nu har hon för första gången översatts till svenska.

År 1884 hade hon lärt känna Friedrich Nietzsche, men bekantskapen blev inte långvarig. I essän »Promenad med störningar« visar Peter Handberg hur de båda tänkarna efter det explosiva mötet radikaliseras i sin syn på det motsatta könet.

Peter Handberg i samtal med Claudia Lindén

Gunilla Nyroos läser ur »Pessimistiska kardinalsatser«

Välkomna!

I samarbete med Ersatz, Rönnells Vänner, Studiefrämjandet, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.