Claes Hylinger

Ur spår - Tre essäer om Magnus Hedlund och Claes Hylinger

De första längre texterna om Claes Hylinger och Magnus Hedlund, skrivna av Erik Andersson, Torsten Ekbom och Jan Erik Vold.

Dessutom några tidigare outgivna pärlor av Hylinger och Hedlund, bl.a om deras besök hos Samuel Beckett i Paris 1964. Boken avslutas med en bibliografisk översikt. Illustrationer och omslag av Lennart Aschenbrenner.

Formgivning: Lars Paulsrud
ISBN: 91-974201-4-X
Häftad, 136 sidor.
Pris: 140 kr

Nu åter i tryck!

Desockultation

Med denna lilla bok vill Rönnells Antikvariat fira Patafysiska Kollegiets nya era som tog sin början den 20 april 2000. Efter att ha verkat underjordiskt i tjugofem år återuppstod Kollegiet i en liten bokhandel i Paris. Vid desockultationen presenterades den nye Vicekuratorn Lutembi under pompa och ståt inför en hängiven publik, därefter följde utställningar och festligheter runt om i världen.

Här i Sverige publicerade Ordfront Magasin en längre artikel av Claes Hylinger med rubriken "Patafysiken lever". Det är denna essä vi nu ger ut som bok, med en mer adekvat titel och delvis nytt bildmaterial. Det är en text som tål att läsas många gånger av alla de, som söker svaret på frågan vad patafysik är för något.

Formgivning: Lars Paulsrud
ISBN:91-971981-1-0
Häftad, 32 sidor


Slutsåld! (ingen ny upplaga planerad.)

hylinger_urspar.jpg