BOKTIPS

Gammal brandordning för Stockholm

Till alla boktips

(Brandordning)

Stockholm stadz brand-ordning, å nyo öfwersedd och förbättrad af Öfwer-Ståthållaren, sampt borgmästare och råd ther sammanstädes. Anno 1675

Utgivningsår: [1675]

Skick: (60) sidor (sista sidan blank). Trådbunden, utan omslag

Pris: 600 kr

Vill du beställa?

Maila till info@ronnells.se

Spännande om hur man på 1600-talet organiserade kampen mot förödande eldsvådor.