Rättshistorikern Kjell Å. Modéer redovisar nu nya rön i samband med bröderna Schmidts transatlantiska förbindelser inom juridik och rättshistoria.

Journal of Civil Law Studies

Kjell Å. Modéer

Transatlantic Intercultural Legal Communication in the 19th Century: K.J.A. Mittermaier and the Schmidt Brothers, Carl and Gustavus.

Länk till texten: http://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls/vol8/iss2/4/